วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งก่อตั้งโดย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญดำเนินงานด้านสาธารณกุศล เพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน

รายได้ จากวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในบ้านพักฉุกเฉิน การสนับสนุนจากท่าน เป็นส่วนสำคัญของการสร้างชีวิตและความหวังใหม่ ให้กับผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาส ในบ้านพักฉุกเฉิน

เกี่ยวกับวีเทรนฯ

วีเทรน อยู่ภายใต้ธรรมชาติ ซึ่งโอบล้อมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ เนื้อที่ 21 ไร่ บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ อากาศบริสุทธิ์ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ห่างจากสนามบินดอนเมือง เพียง 10 นาที สถานีรถไฟดอนเมือง เพียง 5 นาที เท่านั้น

การให้บริการ

เปิดให้บริการ ห้องพัก ห้องประชุม สถานที่จัดเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ โรงยิม ทุกวัน

Image 01 ห้องพักสดใส ห้องประชุมกว้างใหญ่ สระว่ายน้ำมาตรฐาน ห้องอาหารชวนชิม โรงยิมพร้อมอุปกรณ์ สบายๆ ในคอฟฟี่ช๊อป

กิจกรรมลูกค้าล่าสุด